De Keien van VINT is een sociaal maatschappelijk project in samenwerking met Amerpoort en biedt werkplekken aan jongeren met een verstandelijke beperking.